Pihlajaveden Kalastuskunta

Pihlajaveden kalastuskunnan perustava kokous on pidetty toukokuussa 1952, ensimmäiset säännöt kalastuskunnalle on hyväksytty seuraavana vuoden syyskuussa 1953. Aluksi kalastuskunnan alue kattoi koko Pihlajaveden silloisen pitäjän vesialueet, myöhemmin Pihlajaveden eteläosaan muodostettiin oma Yltiän kalastuskunta jonka suurin järvi on Yltiänjärvi ja lisäksi muutamia lähijärviä. Pihlajaveden kalastuskunnan vesialueitten yhteispinta-ala on n. 4000 ha josta Pihlajavesi (Pihlaisselkä) on lähes tarkalleen puolet eli n. 2000 ha. Toiseksi suurin järvi on Kuusijärvi 320 ha vesipinta-alalla.

Pihlaisselän alapuolinen Vähälammesta lähtevä laskujoki on Keski-Suomen erämaisin koskireitti Pihlaiskosket, tällä 2 km pitkällä osuudella on neljä erillistä koskea, kalastaminen täällä vaatii erillisluvan. Hankajärvestä laskevalla jokireitillä on lyhyempi Reinikankoski ja kalastaminen siellä vaatii myös erillisluvan. Innonjärvi on Ähtärintien varressa oleva kirjolohen kalastuspaikka, myös siellä voi kalastaa vain erikoisluvalla.

Vuosituhannen alussa Eduskunnan lainmuutoksella kalastuskunnat ja silloiset jakokunnat yhdistettiin osakaskunniksi. Säännöt uudistettiin ja osakaskunnan nimeksi tuli Pihlajaveden kalastuskunta, mutta Pihlajaveden osakaskunta nimeä käytetään esimerkiksi vesijättöjen lunastamistoimituksissa. Jakokuntien ja kalastuskuntien yhdistymisessä kalastuskunnan omistukseen tuli yhteisalueita ja muodostuneita vesijättöjä. Tärkeimpiä yhteisalueita ovat Pihlaisselän saaret Kaunissaari, Kipralttari. Paatesaari ja Pöllösensaari, kaikki nämä todettiin v. 2010 pidetyssä selvittelykokouksessa yhteisalueiksi ja kalastuskunnan hallinnoimiksi saariksi. Kaunissaari on suosittu retkikohde sillä siellä on majoitusrakennus ja sauna, nämä ovat kaikkien halukkaitten vapaasti käytettävissä, Pöllösensaaressa on sauna.

Koskireittien – Pihlaiskosket ja Reinikankoski – varsille on rakennettu kaksi laavua ja yksi kota kalastajien ja retkeilijöitten taukopaikoiksi. Kalastuskunnan alueella on lisäksi kaksi lintutornia, Valkeajärventien varrelta on opaste Heinä-Valkeisen lintutornille ja Iso-Rimpin lintutornin opastus löytyy Virransillantien varrelta.

Kalastusalueet

Pihlaiskosket, Reinikankoski, Innonjärvi sekä noin 4000 ha erikokoisia järviä ja lampia

Pihlajaveden kalastuskunta

GPS-koordinaatit

  • Kokinmäen lupakoppi (Pihlaiskoskien ja Innonjärven luvat) N 6920290 E 3355470
  • Innonjärvi lepotasanne N 6924310 E 3354450
  • Pihlaiskosket yläosa Kota N 6918320 E 3354320
  • Alaosa Laavu N 6917390 E 3353820
  • Reinikankoski Laavu N 6914040 E 3351095