Rauhoitukset ja pyyntirajoitukset

VERKKOKALASTUSKIELTO
Koskien 25 – 55 mm välillä olevia silmäkokoja on voimassa yli 6 metriä syvemmissä vesissä ympärivuotisena Kuusijärvessä ja Pihlaisselässä. Kuhan alamitta alueemme vesissä on 45 cm.

YKSI PYYDYSMERKKI
oikeuttaa pitämään yhtä enintään 30 m pituista verkkoa. Pidempiin verkkoihin pyydysmerkki jokaista alkavaa 30 m pituutta varten.

KOUKKUPYYNNISSÄ aina alkavaa 5 koukkua kohti tulee olla pyydysmerkki.

PITKÄÄNSIIMAAN
pyydysmerkki molempiin päihin.

PIHLAJAVEDEN REITIN VIRTAVEDET
Pihlais- ja Reinikankosket rauhoitettu 1.9. - 30.11.
Välin Suojärvi – Pihlajavesi virtavedet on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, jonka koski- ja virtapaikoissa yleiskalastusoikeudet (KalL 7§; onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) on kielletty.

Huom! Rasvaevällinen taimen on lain mukaan kokonaan rauhoitettu!


HANKAJÄRVI, JYRKEEJÄRVI, KUUSIJÄRVI, VÄHÄLAMPI
Näissä vesissä verkkokalastuskielto 150 m alueella, virtaveden alkaessa tai päättyessä.

PURASJÄRVI
Kaksi (2) verkkoa ruokakuntaa kohti, alin silmäkoko 45 mm.

AHTAANSALMI.
Sillan molemmin puolin on verkkokalastus kielletty 50 m alueella. Muutoinkin joessa ja jokimaisissa vesistöissä on huomioitava kalastuslain määräys, että 2/3 osaa vesireitistä on jätettävä kalan kululle vapaaksi.

JYRKEEJÄRVI, KIVIJÄRVI, PISTOSJÄRVI, RAJALAMPI, SUOJÄRVI, TERVAJÄRVI JA VEHMASLAMPI
Kyseiset vesialueet ovat Pihlajaveden- Liesjärven, Mantilo-Taipaleen ja Yltiänjärven kalastuskuntien yhteisiä rajavesiä. Molempien osakkailla kalastusoikeus ja molempien kalastuskuntien myymät pyydysmerkit oikeuttavat kalastukseen näitten vesien kaikissa osissa.