Säännöt

Pyydysten merkitseminen

Pyydysmerkkeinä uudelle kaksivuotiskaudelle merkit joissa vuosiluvut 2013 - 2014. Pyydykset on merkittävä selvästi. Uusi kalastuslaki vaatii näkyvän merkin (20 x 20 cm) vedenpinnan yläpuolelle, myös pyydyksen asettajan nimi ja yhteystieto (puhelinnumero) pitää pyydyksestä varoittavassa merkissä olla. Myös pyydysmerkki tähän pinnalla olevaan varoituslippuun.