Rauhoitukset ja pyyntirajoitukset

VERKKOKALASTUSKIELTO
Koskien 25 – 55 mm välillä olevia silmäkokoja on voimassa yli 6 metriä syvemmissä vesissä ympärivuotisena Kuusijärvessä ja Pihlaisselässä. Kuhan alamitta alueemme vesissä on 42 cm.

YKSI PYYDYSMERKKI
oikeuttaa pitämään yhtä enintään 30 m pituista ja 3 m korkeaa verkkoa. Pidempiin verkkoihin pyydysmerkki jokaista alkavaa 30 m pituutta varten. Myös yli 3 m korkea verkko vaatii toisen lupamerkin. Esim. 5-6 metriä korkea- ja 60 m pitkä verkko vaatii 4 lupamerkkiä.

KOUKKUPYYNNISSÄ aina alkavaa 5 koukkua kohti tulee olla pyydysmerkki.

PITKÄÄNSIIMAAN
pyydysmerkki molempiin päihin.

PIHLAJAVEDEN REITIN VIRTAVEDET
Pihlais- ja Reinikankosket rauhoitettu 1.9. - 30.11.
Välin Suojärvi – Pihlajavesi virtavedet on luokiteltu vaelluskalavesistöksi, jonka koski- ja virtapaikoissa yleiskalastusoikeudet (KalL 7§; onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) on kielletty.

Huom! Rasvaevällinen taimen on lain mukaan kokonaan rauhoitettu! Näin ollen rasvaevällinen taimen on vapautettava nopeasti ja niin hellävaraisesti kuin mahdollista, myös koskivesistä saatuna.


HANKAJÄRVI, JYRKEEJÄRVI, KUUSIJÄRVI, VÄHÄLAMPI
Näissä vesissä verkkokalastuskielto 150 m alueella, virtaveden alkaessa tai päättyessä.

PURASJÄRVI
Kaksi (2) verkkoa ruokakuntaa kohti, alin silmäkoko 45 mm.

AHTAANSALMI.
Sillan molemmin puolin on verkkokalastus kielletty 50 m alueella. Muutoinkin joessa ja jokimaisissa vesistöissä on huomioitava kalastuslain määräys, että 2/3 osaa vesireitistä on jätettävä kalan kululle vapaaksi.

JYRKEEJÄRVI, KIVIJÄRVI, PISTOSJÄRVI, RAJALAMPI, SUOJÄRVI, TERVAJÄRVI JA VEHMASLAMPI
Kyseiset vesialueet ovat Pihlajaveden- Liesjärven, Mantilo-Taipaleen ja Yltiänjärven kalastuskuntien yhteisiä rajavesiä. Molempien osakkailla kalastusoikeus ja molempien kalastuskuntien myymät pyydysmerkit oikeuttavat kalastukseen näitten vesien kaikissa osissa.