Reinikankoski

  • Lyhyehkö koskialue Sammalistontien varrella
  • Helppo pääsy, koska yleinen tie ylittää kosken
  • Laavu ja nuotiopaikka
  • Saaliskalat ja istutukset kuten Pihlaiskoskilla
  • Luvat omatoimisesti pysäköintialueen kopilta
  • www.kalapaikka.net/reinikankoski

 

Reinikankoski on kaikenkaikkiaan 700 metriä pitkä virtavesialue Hankajärven ja Luomuksen välissä, pudotuskorkeutta on 2,4 m joka tulee lähes kokonaan 200 metrin matkalla joen keski- ja alaosalla. Keskivirtaama on noin 5 m3/s ja vesi ojituksista ja turpeennostosta johtuen humuksen värittämää sekä lievästi hapanta.

Reinikankosken alku on tyypiltään matalaa harjusnivaa (ensimmäinen 150 m) jossa kylläkin mm. hauet isännöivät. Seuraava 150 metriä on hieman syvempää suvantoaluetta, jossa todennäköisimmin kohtaa haukia, kirjolohia, säyneitä ja ahvenia. Suvannon jälkeen saaret alkavat rikkomaan uomaa ja virtaus kiihtyy pikkuhiljaa, olemme saapuneet taimenten, kirjolohien ja harjusten valtakuntaan, tosin koko kosken matkalla voi hyvinkin tavata monia muitakin lajeja. Koski alittaa tien kahtena haarana ja tällä kohtaa virtaus on voimakkaimmillaan, kuitenkin näillä nopeasti virtaavilla alueilla on juuri tien alavirran puolella hyvät ottimontut. Kosken alaosa on kivikkoista ja saarien pilkkomaa virtaa, kunnes hiljenee piha-alueiden välissä pieneksi ja hieman heinettyneeksi suvantolampareeksi. Tämän jälkeen virtaus vielä hieman kiihtyy oikealle kääntyessään ja kaventuessaan, kunnes rauhoittuu Luomuksen suvantoon.

Alueella tapahtuu jonkin verran taimenen luontaista lisääntymistä ja ehjäeväisiä luonnontaimenia tavataan jonkin verran, myös isompia jopa useampikiloisia sekä luonnon- että istutettuja taimenia saadaan vuosittain. Istutettavat taimenet merkataan leikkaamalla rasvaevä pois, jolloin ne erottaa luonnontaimenesta. 
Huom! Rasvaevällinen taimen on lain nojalla kokonaan rauhoitettu. Kalastuskunta suositteleekin "ehjäeväisen" luonnontaimenen vapauttamista hellävaraisesti, jotta koskeen leimautuneet ja hyvin sopeutuneet kalat voisivat vielä jatkaa sukuaan ja parantaa alueen luontaista taimenkantaa myöskin kalastajien iloksi.

Kosken yli ei ole muita siltoja kuin autotie, mutta tämä sijaitsee hyvin alueen puolivälissä. Parkkipaikka on oikealla rannalla kosken välittömässä läheisyydessä ja tien vieressä koskisaaressa on nuotiopaikka ja laavu. Koskeen istutetaan vuosittain noin 300 kg ”onkikokoista” taimenta ja kirjolohta, sekä harjuksen ja taimenen 1-kesäisiä poikasia. Kosken kunnostus on toteutettu K-S Ympäristökeskuksen toimesta vuonna 2000.

Ajo-ohje: Valtatieltä No:23 käännytään Sammalistoon vievälle hiekkatielle pohjoiseen. Kyseinen risteys on maantietä pitkin vajaa 6 km Kotalasta itään ja vastaavasti 18,5 km Haapamäeltä länteen. Sammaliston hiekkatietä ajetaan 5,5 km ja ollaan perillä.